Martin Kubík
antikvariát
a vetešnictví

Knihy, knihy, sběratelské předměty, knihy, pohlednice, fotografie, staré dokumenty, knihy, filatelie, bankovky, mince, odznaky...

Nakladatelství PERPLEX

Malé, nezávislé nakladatelství specializující se výhradně na poezii

BUSINESS DEVELOPMENT

...aneb vy vyrobíte, já prodám. 

překlady

Jelikož pro Vás překládám již přes 20 let, rozhodl jsem se odměnit Vaši přízeň a prohloubit Vaši spokojenost. Česko-slovensko-české překlady Vám nyní nabízím za velice zajímavé ceny. Krátké překlady (cz-sk-cz) do 4 NS Vám nyní, pokud to bude možné, vyhotovím do 24 hodin bez jakýchkoli příplatků. Tato nabídka platí do odvolání.

Jsem schopen překládat z většiny obvyklých formátů, standardně z Wordu, ale také z .xls, .pps, .ppt, .pdf, .odt a dalších, samozřejmě také z tištěné předlohy. Výstupní překlad je vždy v MS Word /.doc; .rtf/.

Obvyklá denní kapacita (překládám při zaměstnání po večerech):
 • aj/čj,sj: 3-5 NS nebo dle domluvy

 • sj-čj/čj-sj: 4-7 NS nebo dle domluvy

Překlady jsem schopen přijmout e-mailem (preferuji), v případe většího objemu dat ovšem          i jakoukoli jinou formou (přes službu Uschovna.cz, na CD-R, DVD, pomocí ftp přístupu, poštou, letadlem, kurýrem či karavanou).

 • Veškeré uvedené ceny jsou za 1 normostranu textu (= počet úhozů včetně mezer/1800). 

 • Nejnižší fakturovaná hodnota je 0,5 normostrany, pokud se nedomluvíme jinak.

 • Nejsem plátce DPH.

Závazně prohlašuji, že veškeré mně svěřené materiály zůstávají přísně důvěrné. Kopie si nepořizuji, veškeré vstupy i výstupy odevzdávám zadavateli nebo mažu/skartuji, není-li domluveno jinak. Potřebujete-li podepsat Smlouvu o utajení, není problém. Také Vaše osobní údaje neposkytuji třetím stranám.


Ceník CZ-SK-CZ

Obecný text

Překlad z češtiny do slovenštiny a    naopak

Překlad z angličtiny do češtiny/slovenštiny  

Odborný text

Překlad z češtiny do slovenštiny a naopak

Překlad z angličtiny do češtiny/slovenštiny
80 Kč za normostranu

195 Kč za normostranu


130 Kč za normostranu

220 Kč za normostranu

pReklady

Pretože pre Vás prekladám už viac ako 20 rokov, rozhodol som sa odmeniť Vašu priazeň a prehĺbiť Vašu spokojnosť. Slovensko-česko-slovenské preklady Vám teraz ponúkam za veľmi zaujímavé ceny. Krátke preklady (sk-cz-sk) do 4 NS Vám teraz, pokiaľ to bude možné, vyhotovím do 24 hodín bez akýchkoľvek príplatkov. Táto ponuka platí do odvolania.

Som schopný prekladať z väčšiny formátov, štandardne z Wordu, ale aj .xls, .pps, .ppt, .pdf, .odt a ďalších, samozrejme vrátane tlačenej predlohy. Výstupný preklad je vždy v MS Word /.doc; .rtf/.

Zvyčajná denná kapacita (prekladám pri zamestnaní po večeroch):
 • aj/čj,sj: 3-5 NS alebo podľa dohovoru

 • aj-čj/čj-sj: 4-7 NS alebo podľa dohovoru

Preklady som schopný prijať e-mailom (preferujem), v prípade väčšieho objemu dát však aj akoukoľvek inou formou (pomocou služby Uschovna.cz, na CD, DVD, cez FTP prístup, poštou, lietadlom, kuriérom, alebo karavánou).

 • Všetky uvedené ceny sú za 1 normostranu textu (= počet úderov vrátane medzier/1800).

 • Najnižšia faktúrovaná hodnota je 0,5 normostrany, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 • Nie som platcom DPH.

Záväzne deklarujem, že všetky mne zverené materiály zostávajú prísne dôverné. Kópie si nezhotovujem, všetky vstupy aj výstupy odovzdávám zadávateľovi, alebo mažem/skartujem, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak potrebujete podpísať Zmluvu o mlčanlivosti, nie je problém. Tak isto Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám.

Cenník SK-CZ-SK


Všeobecný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny

Odborný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny
3,34 € za normostranu

8,13 € za normostranu5,11 € za normostranu

9,17 € za normostranu

BUSINESS DEVELOPMENT

Vybraným start-upům a firmám poskytuji servis ve formě služeb detašovaného, nezávislého obchodního oddělení. 

To following companies and start-ups I am offering the services of distant independent sales department. 

Logistika-skladování

ECO palety

Položím Vám několik otázek.

 1. Chtěli byste ušetřit náklady za logistiku?

 2. Chtěli byste, aby bylo Vaše skladové hospodářství ještě hospodárnější?

 3. Chtěli byste při tom všem ještě chránit přírodu a přispívat recyklaci materiálů?

Pokud jste si 3x řekli ano, pak je soubor níže prvním krokem.

ECO palety: mám zájem o toto řešení.

Kategorie

PK GROUP 2016, s.r.o.

Rodinná firma, která se zabývá prodejem přepravních a manipulačních obalů, pojezdových koleček pro potravinářský, technický, spotřební a jiný průmysl.

Vyrábí také velmi kvalitní vozíky pro snadnější manipulaci s přepravkami.

PK Group - vybral jsem si a mám zájem

Gastronomie

SUCHÝ MASO

Toto maso není označeno slovem jerky, kterým se to na trhu jen hemží, ten název se nikdy v žádném z těchto výrobků neobjeví... cílem je sušit maso, dát do toho hodně vlastní invence, přidat tradice, recepty našich babiček, inspiraci chutí z kuchyní různých koutů světa. Chceme, aby toto maso mělo duši a aby jako maso chutnalo.

Suchý maso? To chci!

Gastronomie-outdoor

EcoGrill

Novinka z Lotyšska.

Tento gril lze používat jako kterýkoli jiný standardní gril na dřevěné uhlí, nemusíte se nijak omezovat. Je možné jej používat na pláži, na sněhu, na místech určených pro grilování nebo kdekoli chcete, pokud při tom, samozřejmě, dodržíte základní pravidla pro práci s ohněm. 

Své jídlo můžete dokonce na EcoGrillu připravovat jen tak, bez použití roštu. A až skončíte? Jakmile popel vychladne, můžete jej nasypat ke svým zahradním rostlinám - popel z listnatých stromů, zejména olše, je pěkně prohnojí. 

Dobrou chuť!

Kontakty

Školní 216, 74775 Velké Heraltice
IČ: 73147559  

+420 733 197 152

Překlady / preklady 

Business Development