Preklady SK

Pretože pre Vás prekladám už viac ako 17 rokov, rozhodol som sa odmeniť Vašu priazeň a prehĺbiť Vašu spokojnosť. Slovensko-česko-slovenské preklady Vám teraz ponúkam za veľmi zaujímavé ceny. Krátke preklady (sk-cz-sk) do 5 NS Vám teraz, pokiaľ to bude možné, vyhotovím do 24 hodín bez akýchkoľvek príplatkov. Táto ponuka platí do odvolania.

Som schopný prekladať z väčšiny formátov, štandardne z Wordu, ale aj .xls, .pps, .ppt, .pdf, .odt a ďalších, samozrejme vrátane tlačenej predlohy. Výstupný preklad je vždy v MS Word /.doc; .rtf/.

Nie som platcom DPH.

Zvyčajná denná kapacita (prekladám pri zamestnaní po večeroch):

aj/čj,sj: 5-9 NS alebo podľa dohovoru
aj-čj/čj-sj: 6-15 NS alebo podľa dohovoru

Preklady som schopný prijať e-mailom (preferujem), v prípade väčšieho objemu dát však aj akoukoľvek inou formou (pomocou služby Uschovna.cz, na CD, DVD, cez FTP prístup, poštou, lietadlom, kuriérom, alebo karavánou).

Záväzne deklarujem, že všetky mne zverené materiály zostávajú prísne dôverné. Kópie si nezhotovujem, všetky vstupy aj výstupy odovzdávám zadávateľovi, alebo mažem/skartujem, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak potrebujete podpísať Zmluvu o mlčanlivosti, nie je problém. Tak isto Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám.