Zpráva o IV. všeobecném sjezdu katolíků českoslovanských, který konán v Praze od 29. srpna do 2. září 1908.

Rarita. Jménem přípravného komitétu k tisku upravil Dr. Josef Tumpach, předseda tiskové komise.

368 stran.

Vydal: Přípravný komitét sjezdový v Praze. 1909 

150,00 Kč