Zikmund Winter: Rozina Sebranec

Soubor historických črt, napsaných na podkladě archivního historického materiálu, uveřejněných poprvé porůznu v časopisech v letech 1889-1903. Rozsahem největší povídka titulní vypráví o dětství, nešťastné lásce, smutném manželství a tragickém konci děvčete čistého charakteru, jehož celý život je pokřiven a posléze zmařen proto, že je nalezencem. Povídka je současně obrázkem života v osadě okrsku kláštera svatoanežského v době rudolfinské. Náměty krátkých obrázků dalších (vesměs z doby předbělohorské): příběh "ohloupeného" mistra universitního (Mistr Kodicill), nešťastná příhoda Řeka Anastasia, v "zásobnějších domech" pražských žebrajícího, aby mateř svou v Turcích vězněnou vykoupil, a co se jemu a mnichům polským natrefilo, když si přes míru hrdlo hořkým pivem pražským prolévali (Bál na Malém rynku pražském); o tovaryši Janovi, který pohaněnou čest řemesla důsledněji hájil než samotní mistři pekařští, o dva prsty proto přišel a štěstí lidského nakonec došel (Pro čest řemesla); črta poslední o tom, jak rytíř Sekerka ze Sedčic neprávem pachole cizí v pokoutní pražské škole německé zkrvavil (V soukromé škole).

4. vydání. 248 stran.

Vydal: Melantrich, Praha. 1951

80,00 Kč