Zikmund Winter: Nezbedný bakalář

Starobylý obrázek z Rakovnicka (1883).
Sličné vydání rozmarného, život a mravy českého města v 16. stol. věrně zachycujícího vyprávění o bakaláři rakovnické školy, jenž svými řečmi i činy pobuřoval počestné měšťany, takže nakonec musel své působiště neslavně opustit.

V Melantrichu vydání první. 143 stran.

Vydal: Melantrich, Praha. 1984

50,00 Kč