Zdeněk Fiala: Předhusitské Čechy

Dějepisná studie, určená širší veřejnosti a navazující volně na autorovu knihu Přemyslovské Čechy. Zahrnuje období od r. 1310 do vypuknutí husitské revoluce v r. 1419, tedy prakticky vládu lucemburské dynastie. 

Výborný stav. 407 stran. Druhé vydání (doplněné)

Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1978

120,00 Kč