WIEN - Wie es Weint und Lacht

Příběhy a historky z Vídně

Psáno švabachem. Uvnitř ilustrace od Thea Zascheho. Na zadní straně datace 3.8. 1943, 2 RM (Reichs Mark).

Vydal: Verlag Herbert von Marouschek / Wien-Leipzig / 1943?

70,00 Kč