Vojtěch Klátil: Esperanto

ESPERANTO. Praktický návod k rychlému naučení světové řeči. Rarita, vyšlo pouhých 1000 kusů. Přední strana trochu natrhnutá, s razítkem majitele. Uvnitř vepsané poznámky.

78 stran.

Vydal: Lidová knihovna vídeňská / ve Vídni / 1928

250,00 Kč