Vlastimil Styblík a Jiří Melichar: Český jazyk

Rozšířený přehled učiva základní školy s cvičením a klíčem.
Jak s touto knihou pracovat? Záleží jistě na tom, kdo, za jakých podmínek a za jakým účelem jí užívá. Jsou přirozeně možné značné rozdíly v pokročilosti uživatelů a záleží např. také na tom, užívá-li se knihy soustavně v kursu pro doplnění základního vzdělání, užívá-li jí ve škole příležitostně učitel nebo za jeho vedení žáci sami, anebo pracuje-li s knihou někdo jako samouk bez odborného vedení.

5. vydání. 260 stran.

Vydal: SPN, Praha. 1977

50,00 Kč
Please select variants first