Vítězslav Nezval: Manon Lescaut

Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta.
Milostný příběh abbého Prévosta proměnil Vítězslav Nezval v jevištní báseň, v níž jde především o zachycení citových prožitků půvabné Manon a chudého rytíře Des Grieux. Manon, dychtivá přepychu a flirtu, přijímá obdiv a dary bohatých Duvalů a naivně si myslí, že tím pomáhá svému chudému rytíři. Nejrůznější intriky však nakonec dohánějí milence k deportaci za moře a k záhubě. 

14. vydání. 237 stran.
Obálka a úprava: F. Muzika.

Vydal: Melantrich, Praha. 1947

95,00 Kč