Vítězslav Nezval: Manon Lescaut

Milostný příběh abbého Prévosta proměnil Vítězslav Nezval v jevištní báseň, v níž jde především o zachycení citových prožitků půvabné Manon a chudého rytíře Des Grieux. Manon, dychtivá přepychu a flirtu, přijímá obdiv a dary bohatých Duvalů a naivně si myslí, že tím pomáhá svému chudému rytíři. Nejrůznější intriky však nakonec dohánějí milence k deportaci za moře a k záhubě.

Dvacáté třetí vydání. 232 stran.
Ilustrace: Vladimír Sychra
Typografie: Oldřich Hlavsa 

Vydal: Československý spisovatel, Praha. 1972

50,00 Kč