Václav Řezáč: Rozhraní

Sledujeme příběh spisovatele Austa, který píše knihu o herci Habovi. Haba prožívá proces postupné ztráty osobnosti a tento proces jde také ruku v ruce s procesem osamocení. Naproti tomu Aust prochází zcela opačným vývojem-od pyšné samoty k družnosti.

Obálka a vazba: Karel Svolinský. 381 stran.

Vydal: Vydavatelstvo Družstevní práce, Praha. 1950

40,00 Kč