Ústava Československé socialistické republiky

Pro zajímavost... a pro sběratele.

30,00 Kč