Soubor map ze školního atlasu - rarita

Soubor map ze školního zeměpisného atlasu
BRUNCLÍKOVÁ - MACHÁTOVÁ

Redigovali: Dr. B. Šalamon, profesor Karlovy university a Dr. K. Kuchař, docent Karlovy university

Vydal: V. Neubert a synové v národní správě (!!!). Praha - Smíchov 1948 (!!!)

200,00 Kč