Slezský hlas + upomínkový list

Vyšlo u příležitosti Tábora slezského lidu na Ostré hůrce
19. května 1990 

80,00 Kč