Sbírka úloh z planimetrie

pro sedmý až devátý ročník

Vydalo: Státní pedagogické nakladatelství; Praha, 1961

40,00 Kč