Reinhard Abeln, Anton Kner: Jak se vyrovnám se stářím?

Vydání v KN první.

Vydal: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří. 1995

50,00 Kč