řed. Em.K. Rosol a M. Kršková: Průvodce Mladou Vožicí a okolím

Rarita

Mapku podle původního návrhu R. Sonnieitnera kreslil Jar. Václavíček.

Vydáno péčí spolku Rodáků a přátel mladovožických v Praze. Nedatováno (poč. 20. stol).

100,00 Kč