Radovan Šimáček: Výbuch

Historický román odehrávající se za stavovského povstání v letech 1618-1620 a popisující zánik rodu Smiřických jako předznamenání tragického osudu české šlechty po Bitvě na Bílé Hoře.

První vydání. 361 stran.

Vydal: Naše vojsko, Praha. 1957

50,00 Kč