prom. biol. Jiří Felix: Zvířata celého světa - Papoušci

Knížka populárně naučnou formou seznamuje s exotickými ptáky - papoušky. Úvodní kapitoly informují o charakteristických znacích papoušků, o jejich způsobu života a rozšíření. Po nich následuje popis jednotlivých druhů v systematickém utřídění. U každého druhu jsou kromě českého a latinského názvu uvedeny údaje o výskytu, velikosti, vybarvení, potravě, snůšce vajec, péči o mláďata aj.

První vydání. 208 stran.

Vydal: Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 1979

50,00 Kč