Prof. Dr. František Antonín Novák: Farmaceutická botanika

První naše učebnice farmaceut. botaniky neobrací se jenom ke studujícím farmacie, ale poučuje i lékárníky, lékaře a bylináře o nejdůležitějších léčivých rostlinách. Neomezuje se jenom na popis našich oficinálních rostlin; podává přehled celé říše rostlinné. Prvá část pojednává o rostlinách, poskytujících u nás oficinální drogy, druhá, typograficky odlišená, obsahuje stručné poznámky o léčivých rostlinách, používaných v našem lidovém léčení nebo uváděných v cizích lékopisech u nás často prodávaných.

První vydání. 492 stran.

Vydal: SZdN - Státní zdravotnické nakladatelství, Praha. 1950

290,00 Kč