Přehledná geologická mapa zemí sudetských

Přehledná geologická mapa zemí sudetských. Na základě nejnovějších pramenů sestavil, kreslil a stručným vysvětlením opatřil Dr. Klement Salač.

Vydal: Nakladatel R. Promberger, knihkupec. Olomouc 1912. 

200,00 Kč