Pracovné vyučovanie 5

Technické práce pre 5. ročník základnej školy.

Vydal: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava. 1981

60,00 Kč