Poznáváme svět - Střední Evropa

Mapová edice Ústřední správy geodézie a kartografie. Prakticky a účelně uspořádaná sbírka nově zpracovaných podrobnějších map.

Vydáno: ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA GEODÉZIE A KATROGRAFIE, 1971

60,00 Kč