Poznáváme svět - Československo

Mapová edice Ústřední správy geodézie a kartografie. Prakticky a účelně uspořádaná sbírka nově zpracovaných podrobnějších map.

Vydáno: ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA GEODÉZIE A KATROGRAFIE, 1960

60,00 Kč