Pohlednice Wien

Pohled z Vídně roku 1915. Levý horní roh nese známky ohybu.

100,00 Kč