Pierre la Mure: Svit luny

Životopisný román o Claude Debussym.
Celý Paríž už spal. Okrem neho... Zelené tienidlo lampy usmerňovalo žltý kužeľ svetla, dopadajúci na stôl. Na stoličke spala Linne, prikrčená ako sfinga. A vtedy sa to stalo. Ruka mu znehybnela nad listom notového papiera. Do mysle sa mu zľahka vkrádala melódia Svitu luny. Vznášala sa a poletovala ako nočný motýľ, a potom sa zasa rýchlo vytratila. 

Prvé vydanie. 496 stran a 20 stran obrazovej prílohy.

Vydal: Tatran, Bratislava. 1982

70,00 Kč