PhDr. Júlia Ragačová: Dejiny archívov na Slovensku

Zborník príspevkov jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré usporiadala Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR - odborom archívov a registrúr, Štátnym archívom v Levoči a Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pro SAV.

181 stran. 

Vydal: Ministerstvo vnútra SR - odbor archívov a registrúr, Bratislava. 2008

110,00 Kč