Petr Žitavský, Ota Durynský: Zbraslavská kronika

Latinsky psaná Zbraslavská kronika vznikala v letech 1305-1339. Jejími autory jsou opati Ota Durynský a Petr Žitavský. Kronika se stala nejdůležitějším pramenem českých dějin 14. století. Kromě prozaického textu obsahuje také verše. O jejím významu svědčí také to, že celé její úseky se objevují i v později napsaných kronikách. Kronika končí událostmi z roku 1337, které sepsal Petr Žitavský na jaře r. 1338.

Vydání II. opravené. 598 stran.

Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1976


90,00 Kč