Pavel Spunar: Kultura českého středověku

Kniha je prvním pokusem o syntetický, široce pojatý výklad kulturních dějin českého středověku. Autor je dobře orientovaný v problémech obecné historie a jejích pomocných věd, v historii práva, dějinách filosofie a teologie, v archeologii, historii jednotlivých oborů umění a dalších disciplínách dnes velmi rozvětvené medievalistiky, kreslí ve své práci souhrnný obraz kulturního vývoje v našich zemích od historicky doložených počátků, tedy od 9. století až do vyvrcholení první fáze husitské revoluce.

První vydání. 557 stran.

Vydal: Odeon, Praha. 1987

300,00 Kč