Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká

Od defenestrace k Bílé Hoře

Výbor z desetisvazkové Historie církevní zahrnuje léta 1618-1620.

První vydání. 450 stran.

Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1984

110,00 Kč