Nina Bonhardová: Tanec rabů

SOučást Rožmberské trilogie. Ústřední postavou historického románu je Jakub Krčín z Jelčan.

Knihovna lidové četby č. 166

Vydal: Československý spisovatel, Praha. 1981

40,00 Kč