Naše pochodové písně

Rarita. Složený list A4.

Ryla a tiskla Průmyslová tiskárna v Praze.

Vyšlo vlastním nákladem. V generální komisi Ústředního nakladatelství učitelstva čs. v Praze VII. Nedatováno.

50,00 Kč