Miroslava Široká, Jaromír Široký: Kapitoly z astrofyziky

Stručný přehled současných poznatků z astrofyziky doplňuje učební látku IV ročníku gymnasií. Objasňuje základní metody astrofyziky, pojednává o Slunci, o sluneční soustavě a o jednotlivých vesmírných objektech a jejich soustavách. Jako jsou např. obři a veleobři, bílí trpaslíci, pulsující proměnné hvězdy, planetární mlhoviny, dvojhvězdy, zákrytové proměnné hvězdy, galaktické soustavy aj. V posledních kapitolách jsou shrnuty informace o nejnovějších objevech 60. let.

První vydání. 170 stran.

Vydal: SPN, Praha. 1973

100,00 Kč