Miroslav Mareš: Kopa vycházek za historií

Přijměte naše pozvání a pojďte společně s odborníky prozkoumat některé jihočeské památky.

První vydání. 195 stran A4 na křídě. Náklad 2000 výtisků.

Vydal: Agentura Kultur-Kontakt, České Budějovice. 2016

210,00 Kč