Miloš V. Kratochvíl a Václav Dřevo: Obrázky z našich dějin

Pro 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol

***POPISNÉ DOBĚ!***

První vydání. 158 stran.

Vydal: SPN, Praha. 1955

40,00 Kč