Max Kašparů: Malý kompas víry

Přitažlivý průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha usnadňuje orientaci v každodenním prožívání víry. Ilustrace ing. Jan Heralecký. 

Dotisk 2. vydání. 109 stran.

Vydal: Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc. 1999

50,00 Kč