Marie Majerová: Siréna

Siréna - 1935, zřejmě nejvýznamnější autorčino dílo, generační román kladenské dělnické rodiny Hudců. Zobrazuje zde jejich sociální a názorový vývoj. Pravděpodobně je to skutečně syntéza kladenského proletariátu té doby (zachycuje stávky atd.). zdroj Wikipedie

Druhé vydání. 397 stran.

Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha. 1958

50,00 Kč