Marek Bydžovský z Florentina: Svět za tří českých králů

Ferdinand, Maxmilián, Rudolf II. Zápisky Marka Bydžovského z Florentina, profesora KU, zychycují obraz světa jak ho viděl vzdělaný Čech v 2. polovině 16. století. Zachycují senzační historky, důvěryhodné zprávy z nejrůznějších koutů světa. Popisují astronomické úkazy a jevy a nevyhýbají se ani příběhům napínavého a zábavného charakteru. Vše doplňuje bohatý obrazový materiál

První vydání. 293 stran.

Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1987

70,00 Kč