Lumír Dokoupil: Demografický vývoj ostravské aglomerace

Demografický vývoj ostravské aglomerace za průmyslové revoluce

Spisy pedagogické fakulty v Ostravě sv. 6

Vydalo: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1967

50,00 Kč