Ludmila Hořká: Trnité cesty

Opravdu trnité jsou životní osudy hrdinek a hrdinů Hlučínka sepsané do tří novel, které kniha obsahuje.
BEJATKA - prosté venkovské děvče, jež objevuje svět. Ztrácí postupně muže, kterého miluje, odcizují se jí děti, nakonec se dožívá strašného poznání o jejich život. Zůstává sama a sama nese svůj osud.
MEZIVODKY - hlavní hrdinka Veruna dohnána k sňatku svou matkou, prožije život v křivdě i odpuštění. Manžel odchází za prací, aby si přivedl svou ženu i s dětmi... Postupně jim vychová všech jedenáct potomků, které ji mají za vlastní matku.
HANYS BENJAMIN - Marjana, Zefka i Hanys jsou také plni utrpení, ale i lidské prostoty a důstojnosti, utrpnení z války.
LUDMILA HOŘKÁ vypráví o všem s takovou otevřeností a moudrostí právě proto, že sama tak velice dobře poznala, co válka způsobila na Hlučínsku.

Druhé vydání. 246 stran.

Vydal: Profil, Ostrava. 1975

80,00 Kč