Linda Gamlin: Evoluce

Prozkoumejte svět fascinujících objevú a myšlenek, které objasňují úžasnou rozmanitost života na Zemi. Jak začal život ?, Mohl vzniknout z neživé hmoty běžnými chemickými procesy ?, Je Darwinova evoluční teorie správná ?, Jak vznikají zkameněliny ?, Co je teorie katastrof ?, Proč vymřeli dinosauři ?, Proč se děti podobají svým rodičúm ?, Co je DNA ? Odpovědi na tyto otázky a na mnoho dalších naleznete v této pozoruhodné knížce o evoluci. Obsahuje velké množství nádherných barevných fotografií zkamenělin i žijících organismú. Odkrývá tajemství myšlenek a objevú, které změnili naše chápaní přírody a jejího vývoje. Kapitoly: Příběhy stvoření, Zkameněliny a pohádky, Oběti potopy, Jean-Baptiste Lamarck, Vymřelí živočichové, Teorie katastrof, Dinosauří šílenství, Charles Darwin, Živoucí důkazy, Rozšíření rostlin a živočichů, Fosilní doklady, Stáří Země, Umělý výběr, Proměnlivost a dědičnost, Boj o přežití, Přírodní výběr, Význam adaptací, Jak vznikají nové druhy, Živoucí vývojové mezičlánky, Skoky a hiáty, Žebříčky a větve, Gregor Mendel, DNA-záhada hlavolamu, Molekulární svědectví, Původ života, Věda a víra, Historie života, Cesta k dnešku.

64 stran

Vydal: Nakladatelský dům OP, Praha. 1993

90,00 Kč