Lebedev - Lukjanov - Romanov: Synovia modrej planéty

Kniha zachycuje prvé desaťročie úspechov sovietskej kozmonautiky. Poučí i pobaví. Je akýmsi chronologickými prehľadom letov do vesmíru a uvedenom časovou rozpätí a rozšíri pohľad čitateľa na "kozmickú" problematiku.

Prvé vydanie. 472 strán.

Vydal: Pravda, Bratislava v spolupráci s nakladateľstvom Naše vojsko, Praha. 1974

60,00 Kč