Květa Mejdřická - Zdeněk Jindra: Obecné dějiny novověku II

1789 - 1870. Učební texty vysokých škol. Universita Karlova v Praze, Ústav pro učitelské vzdělávání.

První vydání. 307 stran. Listy ještě nerozřezané.

Vydal: SPN, Praha. 1965

50,00 Kč