Kronika tak řečeného Dalimila

Vyprodáno

Novočeský překlad veršované kroniky z počátku 14. století se snaží respektovat text originálu a zachovat přitom historickou patinu tohoto prvního česky psaného historického díla. Dalimilova kronika je cenným pramenem poznání doby svého vzniku a její význam spočívá zejména ve vyjádření názorů českého panstva, které nelibě neslo rostoucí hospodářský vliv německého patriciátu a stavělo se kriticky k novotám, které přišly do Čech s rytířskou kulturou.

Ze staročeského originálu přeložila Marie Krčmová, přebásnila Hana Vrbová. 

1. vydání. 244 stran.

Vydal: Svoboda, Praha. 1977


90,00 Kč
Please select variants first