Kol. autorů: Ohrožená příroda

Kniha o vývoji civilizace a přehled negativních průvodních jevů, které ohrožují přírodu i budoucnost lidstva - úbytek kyslíku, plyny, ničení ozonové vrstvy, úbytek pralesů, znečištění globální oteplování ... Mimo výčtu negativních okolností jsou popsána i možná řešení.

První vydání. 280 stran.

Vydal:Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha. 1983

40,00 Kč