Kol. autorů: Matematika

Pro učební obory středních odborných učilišť

Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha. 1987

30,00 Kč