Kol autorů: Malá díla velkých mistrů

25. Repertoární sborník pro soubory lidové umělecké tvořivosti

338 stran.

Vydal: Edice AUS-VN v Praze. 1957

80,00 Kč