Kol. autorů: Kroniky doby Karla IV.

Životopis Karla IV, Kronika, Kronika pražského kostela, Kronika česká, Kronika římská a česká, Rodokmen Lucemburků, Přemyslovců, Askánců
Kniha poskytuje čtenářům české překlady všech základních vyprávěcích pramenů k českým dějinám a zároveň zajímavá literární díla, která vznikla v Čechách za vlády krále Karla IV..
Mezi publikovanými prameny jsou kroniky sepsané z pravidla církevními činiteli z vlastní iniciativy nebo z podmětu a přispěním Karla IV., který se o dějiny velmi zajímal, ale také jeho vlastní práce. 

První vydání. 652 stran.

Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1987

100,00 Kč