Kol. autorů: Hudební věda

Časopis.

Ročník XLIX, 4/2012

Vydává Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR v.v.i.

80,00 Kč